همزمان با آغاز هفته دولت ، آئین اعطای اسناد مالکیت تعدادی از مردم شهر شریف آباد به صورت نمادین و در راستای اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و صدور سند مالکیت در روز پنجشنبه مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورای شهر شریف آباد برگزار شد.

همزمان با آغاز هفته دولت ، آئین اعطای اسناد مالکیت تعدادی از مردم شهر شریف آباد به صورت نمادین و در راستای اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و صدور سند مالکیت در روز پنجشنبه مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورای شهر شریف آباد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور بشیری نماینده محترم مجلس شورایاسلامی، قنادزاده معاون محترم فرمانداری پاکدشت، مهندس توکل الهی مدیر بنیادمسکن پاکدشت، مونسان بخشدار، پورقلی رییس اداره ثبت، پارسا شهردار شریف آباد و رئیس و اعضای شورای شهر شریف آباد و جمعی از مردم شهر مذکور برگزار شد. در این مراسم با اهدای تقدیرنامه به مهندس توکل الهی از زحمات و پیگیری‌های اداره بنیاد مسکن تجلیل شد.