هشتمین جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستایی استان تهران در سال ۱۴۰۱

هشتمین جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستایی استان تهران در سال ۱۴۰۱

این جلسه با حضور مهندس صالحی مدیرکل، مهندس خوئینی معاون عمران روستایی و دیگر اعضای این کمیته و با محوريت موضوعي شهرستان‌‌های فیروزکوه و بهارستان در سالن کنفرانس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران از ساعت ۹ صبح یکشنبه مورخ ۰۳/۲۲ / ۱۴۰۱ برگزار شد.