OK
بنیاد مسکن تهران

جلسه ي معاون عمران روستايي بنياد مسکن کشور و مديرکل بنياد سکن استان تهران با فرماندار و نماينده مجلس شهرستان فيروزکوه

مهندس محمدرضا شاملو معاون عمران روستايي بنياد مسکن کشور و مهندس دهقاني مديرکل بنياد مسکن استان تهران و هيات همراه ضمن بازديد از شهرستان فيروزکوه با فرماندار و نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسکن استان تهران ، در اين جلسه علاوه بر مهندس شاملو و مهندس دهقاني، مهندس هاشمي و مهندس عسگري از مديران کل حوزه عمران روستايي بنياد مسکن کشور و مهندس خوئيني معاون عمران روستايي استان تهران و مهندس کياني مدير بنياد مسکن شهرستان نيز حضور داشتند، مهندس شاملو معاون عمران روستايي بنياد مسکن کشور گفت: شهرستان فيروزکوه بر اساس گزارش مرکز آمار کشور در زمينه رشد جمعيت داراي رشد منفي مي باشد. وي افزود بنياد مسکن واقعا مظلوم واقع شده است چرا که ۴۰ هزار مورد طرح هادي براي روستاهاي بالاي بيست خانوار تهيه و تدوين نموده و ضمن اينکه مرجع مراجعات مردم شده عملا بعنوان مدافع مردم در برابر دستگاهها است. مشکل دوم بحث اعتبارات است و شاهد اين هستيم که اعتبارات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۵ به يک چهارم کاهش يافته ولي درخواستها از بنياد مسکن افزايش يافته و بسياري از روستاها زمان بازنگري طرح هادي آنها رسيده و مجلس بايستي فکري بحال اعتبارات داشته باشد. وقتي براي نياز واقعي مردم راهکاري داده نشود مردم به اقدامات غيرمجاز روي مي اورند و دولت نيز نميتواند از ان جلوگيري کند.تلاش شده در بنياد اين امر کمي بهبود يابد.اعضاي کميته تصويب که کاملا مشخص هستند و در اين جلسات نمايندگان دستگاههاي محلي نيز هستند و ميتوانند نظر بدهند.رويکرد بنياد توجه به نيازهاي منطقه اي و توجه به نکات مورد اشاره مسئولين منطقه ايست.امور اراضي يکي از مشکلات و موانع موجود است.هرچند در اصلاحيه قانون اراضي، طرح هاي هادي را استثنا کرديم‌ولي امور اراضي قانون را تفسير‌ به راي ميکند در حاليکه اين امر از وظايف ايشان نيست. هر کجا که دهياري ها در کنار بنياد حضور داشت و تعامل خوبي شکل گرفت کارها بخوبي پيش ميرود.اميد است جلسه اي با حضور کليه دهياريها گذاشته شود و با بنياد هماهنگ شوند.

مهندس يوسفي جماراني - فرماندار فيروزکوه نيز ضمن خوشامد گويي به حضار در جلسه گفت:.بحث بازنگري طرح هاي هادي و اجراي آن از سوي بنياد مسکن تهران با مساعدتهاي مهندس دهقاني در حال انجام است.ليکن با توجه به کاهش دوره ي سرشماري به ۵ سال و اينکه روستاها داراي تغييرات سريعي است و قوانين پاسخگوي نيازهاي مردم نبوده است موجب ايجاد ساخت و سازهاي خلاف مقررات شده است.عمده ي روستاهاي فيروزکوه در حريم رودها هستند و اين امر و قوانين رعايت حريم ها روستائيان را حتي در بحث درجاسازي دچار مشکل کرده و اين به استاندار محترم نيز منعکس شده است.وي گفت: در صورتي که در بحث کلان دوره ي بازنگري طرحهاي هادي کوتاه تر شود به نظر مي رسد نياز مردم پاسخ داده شده و در نتيجه ساخت و سازهاي غيرمجاز کاهش پيدا ميکند.در سال ۹۷ تعداد ۴ بازنگري و ۴ طرح هادي در دست اجرا و آغاز است جا دارد از بنياد مسکن براي تحقق اين امر تشکر کرد.حضور مهندس شاملو بسيار مغتنم بوده و اميد است موجبات مساعدت در اين زمينه شود.

در ادامه مهندس دهقاني - مديرکل بنياد مسکن استان تهران گفت :فيروزکوه با توجه به داشتن اب و هواي بسيار خوب و معتدل و در فاصله 5/1 ساعته با تهران بايستي مورد توجه قرار گيرد.در دوره ي استاندار قبلي تهران دو مرتبه جلسه شوراي اداري در فيروزکوه تشکيل شد و دو نقطه براي ساخت سکونتگاه‌هاي جديد مورد توجه قرار گرفت...طرح هاي بنياد مسکن داراي مطالعات علمي‌و فني است و بايد توسعه ي همه جانبه اين شهرستان مورد توجه قرار گيرد.عمده ي تاخيرات در تصويب طرح هاي هادي به بنياد مسکن بر نميگردد وليکن بنياد پيگير امور براي رفع موانع هست . سال ۹۶ قريب به ۳۴‌ميليارد تومان اعتبارات ملي و استاني بوده که نيمي از آن اوراق بوده و قريب ۱۴۰ طرح با متوسط ‌۳۰۰ ميليون تومان اجرا شده و سر رسيد اوراق ان بعضا مربوط به شهريور امسال است.طرح هاي اينچنيني با طرح هاي عظيم ‌ملي متفاوت است و نياز به نقدينگي دارد.درخواست بنياد از نماينده محترم در شوراي برنامه ريزي اين است بنياد مسکن متفاوت ديده شود و حتما نقدينگي بايستي در اختيار بنياد قرار گيرد.جاي سوال است که فيروزکوه با اين فاصله از تهران و با اين آب و هوا داراي رشد منفي جمعيت است.شايد يک دليل آن عدم ايجاد جاذبه براي جذب جمعيت بوده است.طرح بنياد استان براي تهيه دو نقطه ي سکونتگاهي جديد خوشبختانه دوبار در شوراي برنامه ريزي استان مصوب شده و اين امر موجب ايجاد فاکتورهاي جمعيتي جذاب خواهد بود.بعنوان مثال موضوع سله بن ميتواند شروعي براي ايجاد جاذبه جذب جمعيت باشد و اينجا اعلام ميکنم شهرستان فيروزکوه استحقاق توسعه را دارد و امور جاري جاي نگراني ندارد.

مهندس ميرزايي نيکو- نماينده مردم فيروزکوه و دماوند در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت : جا دارد مراتب سپاس و تشکر ويژه ي خود را از مهندس دهقاني ابراز نمايم و با توجه به اينکه هر موردي بوده ايشان پاي کار بوده و مهندس کياني نيز بسيار مدير لايق و توانمندي است.روستاها اصولا در فيروزکوه بسيار پويا است و بعنوان مثال يک روستا قريب به ۲ ميليارد تومان ارزش افزوده براي بازسازي روستا کسب نموده است و اين امر موجبات ايجاد غبطه ي شهر هاست.اين آمادگي در بعضي از روستاها وجود دارند که هزينه طرح ها را از محل منابع شخصي روستاييان پرداخت شود .

مهندس خوييني معاون عمران روستايي بنياد مسکن تهران نيز در ادامه گفت :۱۱ روستاي براي بازنگري داريم‌و موارد به لحاظ رعايت موارد قانوني و پايان سال ۹۶ عقد قرارداد شده ودر نوبت گروه کارشناسي قرار دارد.بنياد بعنوان دبير  از اعضاي کميته دعوت بعمل مي آورد  غالبا عزيزان مشارکت دارند ولي بعضا مسائلي در گروه کارشناسي طرح ميشود که امکان تصميم‌گيري در آن توسط حاضرين وجود نداشته و نياز به تصميمات مديريتي دارد و نهادهاي نظارتي بعضا موجب طولاني شدن طرح هاي هادي ميشوند. درست است  تهيه طرحهاي هادي از وظايف بنياد است وليکن تصويب ان با کميته و اعضا است.نکته کليدي طرحهاي هادي جمعيت است و متاسفانه در تهيه آمار دقت کافي صورت نگرفته است و بعضا جمعيت ها درست اعلام نشده و چون به لحاظ قانوني ملاک عمل مرکز امار است ،گاها اين امر براي برخي از مسئولين محلي محل اعتراض است.برنامه ي ما اين است تا آبان ماه کليه طرح هاي باقيمانده را به سرانجام برسانيم.

مهندس کياني مدير بنياد مسکن شهرستان فيروزکوه نيز گفت :با مساعدتهاي بنياد استان تعداد ۱۱ روستا طرح تهيه شده و به جلسه طرح هادي ارجاع شده ولي بهمين دلايل که عزيزان ذکر نمودند منجمله موضوع رعايت  حريمها ايجاد مشکل نموده است و جالب است بعد از تهيه طرح ها اين موضوع حريم ها بوجود آمده است.مشکل ديگر موضوع کمبود اعتبار است و پيمانکاران تمايلي براي شرکت در مناقصات ندارند.بعضا در جلسات نيز نمايندگان دستگاهها افرادي هستند که اختيار لازم براي تصميم‌گيري ندارند.

مهندس عسگري - مديرکل دفتر فني معاونت عمران روستايي بنياد مسکن کشورنيز افزود: يکي از دلايلي که زمانبندي طرح ها رعايت نميشود موضوع عدم حضورفرماندارها هستند و حضور جانشين يا نمايندگان فرمانداران امکان و اختيار تصميم‌گيري ندارند و نياز است که فرمانداران محترم در جلسات طرح هادي شخصا شرکت نمايند.

در پايان جلسه نيز مهندس شاملو - معاون عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي از تخصيص اعتبار يک ميليارد توماني براي توسعه و روکش آسفالت 10 روستاي شهرستان فيروزکوه خبر داد .


1397/04/20

Bookmark and Share   شماره خبر :251 تعداد بازدید :1503

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload
 

Copyright © 2018 bonyadmaskan.org All rights reserved Powered By Azaranweb