OK
بنیاد مسکن تهران

بازدید از روستای ظهیراباد شهرستان ورامین

باحضور مهندس حمیدرضا روستایی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان تهران،سرهنگ دهرویه نماینده بسیج سازندگی سپاه و مهندس میرزایی مدیر بنیاد مسکن شهرستان و ورامین و قرچک از واحدهای مسکونی فرسوده روستای ظهیر آباد ورامین بازدید شد.

بازدید از روستای ظهیراباد شهرستان ورامین


باحضور مهندس حمیدرضا روستایی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان تهران،سرهنگ دهرویه نماینده بسیج سازندگی سپاه و مهندس میرزایی مدیر بنیاد مسکن شهرستان و ورامین و قرچک از واحدهای مسکونی فرسوده روستای ظهیر آباد ورامین بازدید شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران این بازدید باهدف  ساخت مسکن مقاوم روستایی با همکاری بسیج سازندگی صورت پذیرفت و مقرر است از میان واحدهای فرسوده شناسایی شده تعداد شانزده واحد با همکاری بنیاد مسکن‌از طریق اعطای وام های بهسازی و همچنین مشارکت مادی و اجرایی بسیج سازندگی سپاه احداث گردد.


1398/12/01

Bookmark and Share   شماره خبر :632 تعداد بازدید :124

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload
 

Copyright © 2018 bonyadmaskan.org All rights reserved Powered By Azaranweb