مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

z

آقای مهندس صالحی

ایشان از مهرماه 1397 به عنوان مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران منصوب شدند.

z

ارتباط سیستم

شما می توانید از طریق این قسمت با ما به صورت سیستمی در ارتباط باشید

z

ارتباط مردمی

ملاقات مردمی به صورت پیوسته و با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد
تلفن هماهنگی ملاقات مردمی 02166551577