با حضور مهندس مهدی نخعی سرپرست بنیاد مسکن شهرستان های ری و اسلامشهر و ایزدی رییس اداره ثبت شهرستان ، جلسه هیات آئین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر جهت صدور آراء اسناد مالکیت روستایی در محل دفتر ریاست اداره ثبت شهرستان اسلامشهر تشکیل شد

جلسه مشترک مدیران بنیاد مسکن و ثبت اسناد شهرستان اسلامشهر

با حضور مهندس مهدی نخعی سرپرست بنیاد مسکن شهرستان های ری و اسلامشهر و ایزدی رییس اداره ثبت شهرستان ، جلسه هیات آئین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر جهت صدور آراء اسناد مالکیت روستایی در محل دفتر ریاست اداره ثبت شهرستان اسلامشهر تشکیل شد.

به‌گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران در این جلسه که علاوه بر ایشان مهندس حامدی کارشناس بنیاد شهرستان ، رحمتی ، قاضی مربوطه و ‌همچنین خانم ضیابخش دبیر قانون حضور داشتند تعداد ۴۰ فقره‌ پرونده مربوط به شهر احمد آباد مستوفی مورد بررسی قرار گرفت و آرای مربوط به ایشان صادر گردید و مقرر شد اسناد مربوط به این املاک و اراضی به سرعت صادر گردد.

.