مهندس علی خوئینی معاون عمران روستایی و مهندس حمیدرضا روستایی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران بهمراه هیئتی از وضع موجود روستای امین آباد شهرستان فیروزکوه ، من جمله طرح هادی روستای یاد شده بازدید نمودند.

بازدید مسئولین استانی شهرستانی و نماینده مجلس از روستای امین آباد شهرستان فیروزکوه

مهندس علی خوئینی معاون عمران روستایی و مهندس حمیدرضا روستایی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران بهمراه هیئتی مرکب از رسولی نژاد نماینده ی مردم شریف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ، رئیس و معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و هیئت همراه، فرماندار و معاون امور عمرانی فرماندار، معاونین شرکت آب منطقه ای ، بخشدار مرکزی، روسای ادارات شهرستان فیروزکوه از وضع موجود روستای امین آباد شهرستان فیروزکوه ، من جمله طرح هادی روستای یاد شده بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی در این بازدید مسئولين ذیربط ضمن بحث و بررسی پیرامون مشکلات روستای مذکور، به جمع بندی لازم برای رفع مشکلات به مدد هم افزایی دستگاه‌ها رسیده و دستورات اقدام عاجل جهت حل مشکلات مطروحه توسط مقامات استانی به مسئولین تابعه ی شهرستانی صادر گردید.