آگهی مزایده تعدادی از واحدهای اداری و تجاری صفادشت ملارد

 آگهی مزایده

تعدادی از  واحدهای اداری و تجاری صفادشت ملارد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، تعدادی از واحدهای اداری و تجاری ، واقع در سایت مسکن مهر صفادشت ملارد خود را از طریق برگزاری مزایده و بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 13:30 مورخ 1401/05/09به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ،طبقه همکف واحد واگذاری و جهت تسلیم پاکات پیشنهاد تا ساعت13:30 مورخ 1401 /05/17به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33،بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران، طبقه چهارم واحد اداره حراست مراجعه نمایند.

ضمناً جهت بازدید می توانند همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 8 الی 13:30 برای واحدهای اداری و تجاری صفادشت ملارد  به نشانی : چهارراه ملارد-به سمت صفادشت-بعد از قبچاق -جنب اداره هلال احمر- بنیاد مسکن ملارد ، تلفن 65585918 مراجعه نمایند.

توضیحات:

1- بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

2- پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر،مخدوش،مبهم و مشروط مردود می باشند.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد مزایده الزامی می باشند.

4- سپرده شرکت در مزایده برای قطعات مسکونی مطابق جدول مندرج در شرایط مزایده می باشد که متقاضیان می توانند به یکی از روشهای ذیل ارائه نمایند:

4-1- ضمانت نامه بانکی

4-2- واریز وجه نقد به حساب شبا بانک سامان IR720560086904002917634001 به نام بنیاد مسکن استان تهران.

5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید قطعات مسکونی در ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/18  در محل سالن اجتماعات بنیادمسکن استان تهران به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33 بازگشایی خواهد شد./