با حضور مهندس علی خوئینی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران ،مهندس امیر احمدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان دماوند ، فرشاد عابدین، بخشدار مرکزی شهرستان دماوند و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی، رضاهاشمی، رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند، و جمعی از اعضای شوراهای اسلامی روستاهای لی‌پشت، یهر، هویر، دهنار، مومج و کهنک از وضع موجود و مشکلات روستاهای محور دلیچایی بازدید شد

 

بازدید از روستاهای محور دلیچایی شهرستان  دماوند

 

با حضور مهندس علی خوئینی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران ،مهندس امیر احمدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان دماوند ، فرشاد عابدین، بخشدار مرکزی شهرستان دماوند و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی، رضاهاشمی، رئیس شورای اسلامی شهرستان دماوند، و جمعی از اعضای شوراهای اسلامی روستاهای لی‌پشت، یهر، هویر، دهنار، مومج و کهنک از وضع موجود و مشکلات روستاهای محور دلیچایی بازدید شد.

 

به‌ گزارش روابط عمومی از جمله موضوعات مهم این بازدید می توان به بررسی طرح پیشنهادی هادی در روستای لی‌پشت، مشکلات مربوط به مسیل رودخانه و سایر مشکلات روستایی اشاره کرد.بخشدار مرکزی دماوند در این بازدید تسریع در حل مشکلات مذکور را درخواست نمود.