با حضور فرشاد عابدین، بخشدار مرکزی شهرستان دماوند و مهندس امیر احمدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان و به همچنین اعضای کمیسیون مغایرت طرح هادی بنیاد مسکن استان تهران، و نماینده محیط زیست شهرستان، از وضع موجود روستای مراء بازدید شد.

 

بررسی روند بازنگری طرح هادی در روستای مرا دماوند

 

 

 

با حضور فرشاد عابدین، بخشدار مرکزی  شهرستان دماوند و مهندس امیر احمدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان و به همچنین اعضای کمیسیون مغایرت طرح هادی بنیاد مسکن استان تهران، و نماینده محیط زیست شهرستان، از وضع موجود روستای مراء بازدید شد.

 

به گزارش روابط عمومی این هیئت با حضور در روستای هدف گردشگری مراء ، به بررسی روند بازنگری طرح هادی در این روستا پرداختند. در این بازدید مغایرتهای ابلاغی توسط دهیاری مرا به بنیاد مسکن شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و تسریع در حل مشکل مغایرت ها مورد تاکید سرپرست بخشداری دماوند قرار گرفت.