پیرو جلسات قبل با حضور دکتر صادقلو رئیس اداره حقوقی و املاک بنیاد مسکن استان، مهندس شهبازی مدیر بنیاد مسکن شهرستان، مهندس میری مسئول مسکن مهر استان، دکتر نوفرستی رییس دادگاه بخش صفادشت و مدیران شرکتهای نوید ایرانیان و آذر اسپرسا در محل دادگاه صفادشت نشست مشترکی درخصوص بررسی و رفع مشکلات حقوقی و اجرایی ۶۴ واحدی نويد ایرانیان در فاز ۲ سایت مسکن مهر صفادشت برگزار گردید.

 

نشست مشترک مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دادگاه بخش صفادشت

 

پیرو جلسات قبل  با حضور دکتر صادقلو رئیس اداره حقوقی و املاک بنیاد مسکن استان، مهندس شهبازی مدیر بنیاد مسکن شهرستان، مهندس میری مسئول مسکن مهر استان، دکتر نوفرستی رییس دادگاه بخش صفادشت و مدیران شرکتهای نوید ایرانیان و آذر اسپرسا در محل دادگاه صفادشت نشست مشترکی درخصوص بررسی و رفع مشکلات حقوقی و اجرایی ۶۴ واحدی نويد ایرانیان در فاز ۲ سایت مسکن مهر صفادشت برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان  تهران باتوجه به ابطال رای داوری شرکتهای فوق الذکر در شعبه تجدیدنظر(۱۸ تهران) و پیرو نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر برآورد مالی برمبنای پیشرفت فیزیکی پروژه ی مزبور و همچنین وضعیت متقاضیان جانمایی شده در پروژه ، کارهای باقیمانده  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و درخصوص نحوه تکمیل پروژه و تحویل به اعضا تصمیمات لازم اتخاذ گردید..