صعود همکار ارجمند خانم مهندس باقری به قله دماوند بام ایران

صعود همکار ارجمند خانم مهندس باقری به قله دماوند بام ایران

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران خانم مهندس باقری کارشناس طرح اقدام ملی مسکن معاونت مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در تاریخ مردادماه ۱۴۰۱ به قله دماوند صعود کرد و نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران را به رسم صعود در بالای قله دماوند به احتزار درآورد. لازم به توضیح است در راستای ترویج فرهنگ ارج نهادن به نهاد خانواده این صعود به طور خانوادگی انجام شد.