مهندس حمیدرضا میرزایی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ورامین بهمراه داود پور نماینده ی بنیاد مستضعفان از مراحل ساخت مسکن محرومین در روستای حسن اباد کوه گچ شهرستان ورامین ، در راستای تفاهم نامه ی بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن بازدید نمودند.

بازدید از روند ساخت واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان ورامین

مهندس حمیدرضا میرزایی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ورامین بهمراه داود پور نماینده ی بنیاد مستضعفان از مراحل ساخت مسکن محرومین در روستای حسن اباد کوه گچ شهرستان ورامین ، در راستای تفاهم نامه ی بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن بازدید نمودند.

به‌گزارش روابط عمومی هیئت مزبور از روند پیشرفت احداث تعداد 4 واحد در روستای حسن آباد کوه‌گچ بازدید نمودند و همچنین تمهیدات لازم برای احداث تعداد 10 واحد جدید نیز برنامه ریزی گردید.