پیرو هماهنگی قبلی و با توجه به مشکلات پیش روی تکمیل واحدهای مسکونی سیل زدگان نیازمند و کم درآمد ، مهندس خاکی پور مدیرکل حساب ۱۰۰ کشور ، مهندس صبری نماینده ی حاج آقا ابراهیمی خیّر محترم ، بهمراه مهندس روستایی معاون بازسازی و مسکن روستایی و حاجی مدیر حساب ۱۰۰ امام(ره) استان از واحدهای در دست احداث متقاضیان یاد شده بازدید نمودند.

بازدید خیرین و مدیرکل محترم مشارکتهای مردمی حساب 100 امام(ره) از روستای مزداران فیروزکوه

پیرو هماهنگی قبلی و با توجه به مشکلات پیش روی تکمیل واحدهای مسکونی سیل زدگان نیازمند و کم درآمد ، مهندس خاکی پور مدیرکل حساب ۱۰۰ کشور ، مهندس صبری نماینده ی حاج آقا ابراهیمی خیّر محترم ، بهمراه مهندس روستایی معاون بازسازی و مسکن روستایی و حاجی مدیر حساب ۱۰۰ امام(ره) استان از واحدهای در دست احداث متقاضیان یاد شده بازدید نمودند.

به‌گزارش روابط عمومی در این بازدید وضعیت پیشرفت فیزیکی واحدهای موصوف و شرایط متقاضیان یاد شده از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به ملاحظات صورت گرفته خیّر محترم‌ تقبل نمود نسبت به تامین نقدی بخشی از نیاز مالی تکمیل واحدهای مذکور از محل آورده ی خود بصورت بلاعوض مساعدت نموده و همچنین بخشی دیگر از وجه مورد نیاز،  از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) تامین شود.

همچنین مقرر شد فهرست مصالح مورد نیاز واحدهای یاد شده تهیه و در  خصوص تامین مصالح مورد نیاز توسط خیّر امکان سنجی صورت پذیرد.