جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص بازنگری طرح روستای آلوئک در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ده صبح در محل دفتر فرماندار شهرستان و با حضور اردستانی فرماندار شهرستان ، مهندس خوئینی معاون عمران روستایی بنیادمسکن استان. قنادزاده معاون عمرانی فرماندار،مهندس توکل الهی مدیر بنیادمسکن پاکدشت، مونسان بخشدار شریف آباد، دهیار و شوراهای روستای آلوئک برگزار و در رابطه با مسائل و مشکلات طرح بازنگری روستای مذکور گفتگو گردید.

بررسی طرح هادی روستای آلوئک در محل فرمانداری پاکدشت

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص بازنگری طرح روستای آلوئک در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ده صبح در محل دفتر فرماندار شهرستان  و با حضور  اردستانی فرماندار شهرستان ، مهندس خوئینی معاون عمران روستایی بنیادمسکن استان. قنادزاده معاون عمرانی فرماندار،مهندس توکل الهی مدیر بنیادمسکن پاکدشت، مونسان بخشدار شریف آباد، دهیار و شوراهای روستای آلوئک برگزار و در رابطه با مسائل و مشکلات طرح بازنگری روستای مذکور گفتگو گردید.

به‌گزارش روابط عمومی ، اردستانی فرماندار پس از توضیحات و بیان مشکلات طرح روستای آلوئک درخواست تسریع در روند تصویب و بازنگری طرح روستا به ویژه توسعه محدوده بافت به علت افزایش جمعیت را ارائه نمودند.

در ادامه پس از گزارش مهندس توکل الهی مدیر بنیادمسکن پاکدشت درباره روند بررسی و تهیه طرح هادی روستای آلوئک  آقای مهندس خوئینی معاون عمران روستایی بنیاد استان ضمن تشریح نحوه چگونگی تهیه طرحها و تبیین بندهای قانونی مرتبط و ذکر برخی معضلات و موانع قانونی ، نقطه نظرات و راهکارهای اجرایی را بیان نموده و در خصوص تسریع در روند بازنگری طرح هادی روستای مذکور و برگزاری جلسه کمیته تصویب در اولین فرصت قول مساعد دادند.

در خاتمه جلسه مقرر گردید در چهارچوب ضوابط و در کمترین زمان ممکن پس از پیگیری برخی از موارد عنوان شده در طرح توسط مسئولین محلی روستا.بنیاد مسکن نسبت به تسریع در برگزاری جلسه طرح مذکور و ابلاغ آن اقدام عاجل نماید.