با حضور مرادی بخشدار جواد اباد شهرستان ورامین و میرزایی مدیر بنیاد مسکن شهرستان های ورامین و قرچک از روستاهای شهرستان بازدید گردید.

بازدید بخشدار جواد آباد از روستاهای شهرستان ورامین

با حضور مرادی بخشدار جواد اباد شهرستان ورامین و میرزایی مدیر بنیاد مسکن شهرستان های ورامین و قرچک از روستاهای شهرستان بازدید گردید.

به گزارش روابط عمومي پیرو  جلسه  برگزار شده در خصوص بررسی وضع موجود طرحهای هادی روستاهای جعفراباد جنگل و خالداباد شهرستان ورامین،  این هیئت شامل بخشدار جواداباد، مدیر و کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان، دهیار و شورای روستا و همچنین نماینده ی  فرمانداری شهرستان از وضعیت طرح هادی روستاهای موصوف بازدید میدانی نمودند.

گفتنی است   بازدید میدانی مورد اشاره با هدف کشف مشکلات و معضلات پیش روی تصویب طرح و همچنین یافتن هر چه بهتر پتانسیل های موجود در روستا های یاد شده صورت پذیرفت.